Zajímavosti

04.09.2014 09:09

Příroda v okolí

Chráněný strom liliovník tulipánokvětý, mraveniště, vodní nádrže, lesy

Další významné památky a místa

1. Pomník padlým

Pomník padlým byl odhalen roku 1928 a naleznete jej proti kulturnímu domu.

2. Vodní nádrž na Lošovském potoku

Přehradní nádrž Lošov se rozprostírá v údolí Lošovského potoka směrem k Radíkovu, cca 5 minut od autobusové zastávky, obklopena chatovou oblastí.

3. Hvězdárna

Slouží veřejnosti od r. 1957, od r. 1992 pod správou Univerzity Palackého, od června 2005 je provozovatelem Občanské sdružení Hvězdárna Olomouc. Hvězdárna Lošov nabízí pro veřejnost pozorování noční oblohy pomocí dalekohledů doprovázené výkladem. V případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program, promítání pořadu s astronomickou tematikou.
V roce 2007 oslavila hvězdárna padesát roků od svého otevření. U příležitosti tohoto významného jubilea došlo k pojmenování na "Hvězdárnu Josefa Sienela".  Josef Sienel byl místní učitel a velký propagátor astronomie.

Otevřeno pro veřejnost je pravidelně v pátek po setmění, nepravidelně pro objednané.
 

4. Vodní nádrž Zlatý důl

Při geologickém průzkumu v letech 1985 zde byly nalezeny zbytky technického vybavení. V lokalitě Zlatý důl byla odkryta štola v délce 260 m vedoucí do hloubky 50 metrů. Předpokládá se, že odtud pocházel drahý kov, z nějž ještě před vznikem Olomouce razila na olomouckém hradě své mince knížata z rodu Přemyslovců.

Turistické cíle

Drobné památky Lošova naleznete po celém rozsáhlém území. Přímo v obci je to při jízdě ze Svatého Kopečka kříž z r. 1865 po pravé straně na začátku obce. Kousek dál v parčíku na návsi je to kaple se zvonicí zasvěcená sv. Floriánovi s jeho obrazem. V parčíku u Svolinského ulice, po pravé straně, ve směru na Velkou Bystřici je pomník obětem světových válek z r. 1928 se jmény padlých. V 2,5 km vzdálené samotě Zdiměř asi 1 km od Posluchova je to dřevěný kříž na památku rodiny revírníka Johna, vybudovaný z dřevěných trámů bývalé stodoly s plechovým Kristem. Na rameni kříže je hranatý otvor po jiném, odstraněném trámku. Nedaleko kříže jsou dva jubilejní kameny z r. 1898, jako památka na zakoupení lesů Lichtenštejny.
U hájenky směrem k Posluchovu je chráněný strom liliovník tulipánokvětý. Blíže ke Svatému Kopečku, těsně před křižovatkou je pomník malíře Jindřicha Lenharta, který zde skonal v r. 1955.
V bývalém panském lese Zlatý důl na křižovatce lesních cest, asi 1 km jihovýchodně, je kamenná mohyla s pamětní deskou z r. 1936 připomínající zakoupení zdejšího polesí městem Olomoucí. Vojenskou památkou je fort č.II Radíkov, jeden ze čtyř předpokládaných fortů pevnosti Svatý Kopeček nad Radíkovem asi 2,5 km od Lošova. Mnoho památek v Lošově nenávratně zmizelo při obdělávání pozemků a také při modernizaci a přestavbě obytných domů, na kterých byly různé svaté obrázky.  

Hvězdárna – je otevřena pro veřejnost každý pátek po setmění nebo po domluvě

Zpracovala

Lenka Grušková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

www.olomouc.eu
www.mapy.cz
www.losov.estranky.cz
www.astroama.com/hvezdarny/losov/losov.htm
místní obyvatelé