Zajímavosti

23.10.2014 21:28

Příroda v okolí

V lokalitě „Amerika“ nebyly zjištěny průzkumem žádné chráněné, ohrožené či regionálně významné druhy rostlin.

Holický les  je  oblast, o níž se předpokládá, že po dobudování bude sloužit jako rekreační zóna obyvatelům Olomouce.

Další významné památky a místa

Budoucnost okolí konečné zastávky MHD Šlechtitelů:

Na základě vypsaného výběrového řízení schválila Rada města Olomouce po dlouhých jednáních v březnu 2013 firmu „Sdružení firem Holický les“, která se má postarat o Založení krajinného prvku Holický les – na části území mezi ulicí Šlechtitelů a železnicí směr Přerov. V roce 2013 už bylo vysázeno přibližně 72 000 dřevin na 30 hektarech původního pole mezi železnicí na Přerov a ulicí Šlechtitelů, které tvoří cca třetinu celkové rozlohy území tzv. Holického lesa. Základem budoucího lužního lesa, který má vytvořit rekreační zónu jsou duby, lípy, habry, jilmy a olše. Před samotnou výsadbou proběhlo vybudování oplocenky, která by drobný lesní porost ochránila před okusem zvěře. Tato část byla vymezena pro zahuštěný lesní porost. Zbývající prostor mezi ulicí Šlechtitelů a řekou Moravou, který je rovněž součástí budoucího rekreačního zázemí, je vzhledem k protipovodňové ochraně města řešen pouze loukami a solitérními dřevinami a realizace je s touto protipovodňovou ochranou spojená. Již několik roků se v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ zapojuje řada dobrovolníků, sdružení i firem města Olomouce do jarního úklidu Holického lesa. Rovněž se pomalu stává tradicí, že tento prostor je cílem pro Novoroční vycházky příznivců Holického lesa, dále se využívá pro podzimní vypouštění draků, rovněž i pro starty balonového létání.

Jednou z informativních zastávek nedaleko konečné zastávky MHD byl dřevěný kříž. Bylo to místo navržené pro umístění kamenného kříže z roku 1877 odstraněného v předchozích letech z pozemků soukromého vlastníka v Holici [1]. Dnes je již nahrazen restaurovaným kamenným křížem, který zde byl umístěn v létě 2014. Nachází se vlevo asi 200 m od začátku trasy.

Zpracovala

Ivanka Dvořáková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

www.lukoil-oil.cz

KUDELA, Miroslav: Paměti obce Holice, 2004

NAVRÁTILOVÁ, Eva: Osudy obce Holice, Votobia, 2005