Zajímavosti

30.09.2014 15:34

Příroda v okolí

Dvě přírodní jezera, kolem nichž se projdeme, vznikla těžbou štěrkopísků a patři k nejčistším přírodním koupalištím v kraji.  Je možné na nich pozorovat celé rodinky labutí, kačen aj. vodního ptactva. Část břehů je upravena na pláže, v letním období je místo hojně využíváno k plavání a jiným  vodním sportům. Příjemnou procházku pěknou přírodou ale nabízí v kterémkoliv ročním období. V areálu jezer je umístěna řada info tabulí o zdejší zajímavé floře a fauně. Areál se totiž nachází na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která se rozprostírá na severu střední Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. CHKO byla vyhlášena v roce 1990 především z důvodu ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a na něj navazujících lužních lesů.

Lokalita je rovněž chráněna jako ptačí oblast, což je území vyhlášené podle evropské směrnice o ochraně volně žijících ptáků. V ptačích oblastech jsou až na výjimky chráněni všichni ptáci.

Zpracovala

Hana Hulíková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

www.olomouc.eu