V září objevíme taje Černovíra. Pojďte s námi

04.09.2015 09:56

Netradičně v pondělí 14. září 2015 se uskuteční podvečerní vycházka po olomoucké čtvrti Černovír. Po jedné z tras projektu Do přírody ve městě vás provedou Helena Jandová a Hana Hulíková a kromě běžných drobných památek a zajímavostí objevíme třeba i již nepoužívanou parní vodárnu nebo starobylý vojenský hřbitov.

První zmínka o Černovíru se v pramenech uvádí v roce 1249, kdy byla ves v držení několika vladyků, později přešla do držení kláštera Hradisko, po josefínských reformách na konci 18. století pak opět patřila šlechtě, hrabatům ze Saint Genois, a samostatnosti se Černovír dočkal v roce 1850. Zdejší obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a rybolovem. Pečovali také o přítok do Mlýnské strouhy, který poháněl mlýnská kola na předhradí Olomouce. 

Teprve od roku 1919 je Černovír součástí města Olomouce. Na první pohled vůbec nepřipomíná klasickou městskou čtvrť, k nimž se nyní počítá, ale spíše vesnici, kde se člověk ocitne po několika minutách, co vyjede městským autobusem z centra.

Na konci 19. století, kdy začaly být v módě vycházky za město (předchůdkyně dnešní turistiky), byl Černovír oblíbeným výletním místem Olomoučanů. Na naší vycházce poznáme, co je sem tak lákalo. Sraz zájemců je v 17:10 na zastávce busu č. 17, 22 Frajtovo náměstí.