Topolany slaví výročí posvěcení kaple. Na den přesně po sto letech

30.07.2015 10:22

Přesně před sto lety získala tehdy samostatná obec Topolany vlastní kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Sté výročí posvěcení kaple v Topolanech teď oslaví římskokatolická farnost Hněvotín společně s Klubem seniorů Topolany a zdejší Komisí městské části. Slavnost se odehraje v sobotu 1. srpna a začne v 9,30.

Lidé se sejdou před budovou bývalé školy, kde dnes sídlí detašované pracoviště magistrátu. Po úvodních projevech se hosté oslav v průvodu a za doprovodu kapely Jiřího Pavlíčka z Hněvotína odeberou do kaple Nejsvětějšího Srdce Páně, kde bude sloužena slavnostní mše svatá. Při mši budou posvěceny nové bohoslužebné předměty pro kapli. Hudební doprovod při slavnostní bohoslužbě zajistí olomoucký varhaník a arcidiecézní organolog Jan Gottwald. Oslavy se zúčastní generální vikář olomouckého arcibiskupa Josef Nuzík, náměstek primátora města Olomouce Ladislav Šnevajs, člen Rady města Olomouce Filip Žáček, kněží z olomouckého děkanátu a další hosté.

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně prošla generální rekonstrukcí v letech 1998 až 2001, tehdy významnou částkou více než milion korun přispělo město Olomouc. V posledních třech letech se kaple dočkala dalších úprav, konkrétně elektrifikace zvonu a restaurování sochařské výzdoby. "Na tyto menší úpravy přispělo město Olomouc farnosti celkově částkou 110 tisíc korun," upřesnil náměstek Ladislav Šnevajs.

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně byla vysvěcena 1. srpna ve válečném roce 1915, oslava se tedy koná na den přesně po jednom století. "Tehdy to byla neděle, letos vychází 1. srpen na sobotu," připomněl farář Eduard Krumpolc z hněvotínské farnosti, pod níž topolanská kaple spadá. "Kapli v Topolanech začali stavět ještě před válkou v roce 1913, dokončili ji ale až za války, kdy byla také vysvěcena," doplnil duchovní správce.

Zdroj: olomouc.eu