Popis jednotlivých zastavení

31.10.2014 11:45

1. zastavení: náves

Po vystoupení z autobusu pokračujeme po směru jízdy autobusu a za malou chviličku jsme na návsi. Na návsi uvidíme: křížek z roku 1885 (1a), pomník k výročí vzniku Československa se sochou T. G. Masaryka (1b) a národní školu z roku 1868 - nyní budova obecního úřadu a malý obchod (1c).

2. zastavení: požární nádrž

Vydáme se zpět, mineme zastávku a na křižovatce ve tvaru T odbočíme doprava, následně první odbočkou doleva a dojdeme k požární nádrži po pravé straně cesty. U nádrže je cedule s povídáním o mikroregionu Bystřička (2a). V létě vidíme krásné lekníny, v zimě, mrzne-li dostatečně, si můžou děti zabruslit (2b).

3. zastavení: křížek z roku 1867

Už od nádrže vidíme křížek, který se nachází na odbočcce k restauraci U Hřiště, místními zvané Koliba. Tam nás na konci procházky čeká občerstvení. Křížek nechali postavit manželé Vláčilovi z Bukovan v roce 1867 (3a).

4. zastavení: křížek v poli

Pokračujeme dál po silnici, která plynule přejde v nezpevněnou polní cestu. Po levé straně polní cesty směrem k chatovén osadě stojí další křížek. Ten byl postaven v roce 1808 "ku upomínce na zemřelé rodiče Josefa a Marii Sklenářovi z Bukovan" (4a).

5. zastavení: vyhlídka

Z cesty nikam neodbočujeme a pokračujeme do lesa kolem chat, podél potoka. Vede tam zelená turistická značka. Na rozcestí ve tvaru T se dáme doleva, mírně do kopečka. Jakmile vyjdeme z lesa, zastavíme se a kocháme se krásným rozhledem. (5a)

6. zastavení: barokní polní kaple sv. Donáta

Na první odbočce z polní cesty se vydáme doleva, projdeme mladinkou lipovou alejí a uvidíme krásně zrekonstruovanou polní kapličku. Od ní je pěkný výhled na Bukovany. (6a)

Po cestě za kapličkou dojdeme na okraj Bukovan, dáme se po travnaté cestičce doleva, doprava, doleva a doprava a vyjdeme na asfaltovou silnici. Postupně na křižovatkách půjdeme: doleva, doprava, rovně, doprava, doleva, rovně a rovně. Dostali jsme se na hlavní silnici, kde už jsme byli. Dáme se doleva a dojdeme ke křížku za požární nádrží.  

7. zastavení: moderní kostel

Před křížkem manželů Vláčilových se dáme doleva a dojdeme ke kostelu sv. Antonína Paduánského z roku 1992 (7a).

8. zastavení: restaurace Koliba, hřiště

Napravo od kostela uvidíme restauraci Koliba. Pozor, na směrových cedulích byla nazvána jako restaurace U Hřiště (8a). Zde se nabízí prostě relax po cestě. V okolí je několik hřišť, které můžeme po předchozí dohodě využít.