Popis jednotlivých zastavení

23.10.2014 21:27

1. zastavení

Naproti konečné zastávce MHD se nachází rozsáhlý Vědeckotechnický park UP Olomouc. Návštěva Výzkumného centra Haná je možná v rámci Dne otevřených dveří, který se každoročně koná v listopadu. U konečné zastávky v restauraci penzionu „U Sempry“ je možnost občerstvení.

2. zastavení

Asi 200 m od konečné zastávky autobusu MHD vlevo v prostoru travnaté plochy se nachází kamenný kříž z roku 1877. Restaurovaný kříž byl zde umístěn v létě 2014 místo dřevěného kříže.

3. zastavení

Jezírka za křižovatkou se silnicí č. 570. Jsou většinou využívána k rybolovu, přístup k nim je ze zadní strany druhého jezírka.

4. zastavení

Areál v lokalitě zvané „Amerika“. Je intenzivně využíván především v letním období pro rekreaci s možností občerstvení i sportování.

5. zastavení

Přímo uvnitř areálu „Amerika“ se nachází naučná tabule, která popisuje celou historii Fortu VII. Byl umístěn na kopečku naproti informační tabule, v současné době již fort neexistuje.