Popis jednotlivých zastavení

04.11.2014 12:40

1. zastavení: Chomoutovské jezero

Z konečné zastávka autobusu MHD č. 20 Chomoutov, škola vyjdeme vpravo na ulici Písečnou po asfaltové cestě a pak rovnou ven z obce po zpevněné komunikaci k Chomoutovskému jezeru (foto č. 1 a 3), kam dojdeme asi po 20 minutách. Jezero s několika ostrůvky vzniklo po těžbě štěrkopísku, od roku 1993 je to přírodní rezervace v rámci Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Působí zde k rekreaci Yacht club a rybáři Carp team, končí zde i cyklostezka Kolkolem Olomouce. Po spatření mnohých vzácných rostlin i zvířat (foto č. 2 a 4) se vracíme na kraj obce ulicí Písečnou.      

                                                                                

2. zastavení: Památný strom

Odtud se vydáme po téže ulici první odbočkou vlevo ven do polí na neudržovanou polní cestu směrem k dubům, po pár stech metrech narazíme na první památný strom - dub (foto č. 5), jenž je i cílem malířů (foto č. 6). Pak se vydáme rovnou dál přes říčky Oskavu a Grygavu a dál po pěšině vlevo k hlavnímu cíli naší vycházky.

 

3. zastavení: Hromův dub v Rodinném háji

Hromův dub (foto č. 7 - 9) je dominantou krajiny, památný strom mezi obcemi Hlušovice a Chomoutov. Přibližně čtyřsetletý dub letní (Quercus robur) roste vedle polní cesty nedaleko železniční trati z Olomouce do Prahy. V roce 2010 zvítězil mezi 53 navrženými stromy v celostátní anketě Nadace Partnerství Strom roku. Poté se ještě účastnil v evropské soutěži. Kolem Hromova dubu vznikl tzv. Rodinný háj, za jehož myšlenkou stojí černovírský patriot pan Jiří Košík a jím vedený spolek Senior Activity. Také Přátelé přírody z klubu Malá liška zde zanechali svou stopu vysazením malého doubku č. 32 v roce 2012. Jakmile se potěšíme výhledem na Sv. Kopeček, můžeme se vrátit po stejné cestě do obce na ulici Písečnou a Štěpánovskou.

 

4. zastavení: Pomníky padlým

Tady, na konečné linky č. 20, postojíme na pravé straně u památníku obětí První světové války (foto č. 10) vybudovaného roku 1928 s 28 jmény padlých. Dále po téže ulici Štěpánovské překročíme řeku Moravu do středu obce na ulici Dalimilovu vlevo mezi domy a nalezneme druhý památník. Tento je věnován chomoutovskými občany pěti padlým z Druhé světové války (foto č. 11).

 

5. zastavení: Chomoutovská kaplička

Odtud se přesuneme dál k poslednímu zastavení, jímž je pěkná kaplička Nanebevzetí Panny Marie i s kamennou soškou vedle kapličky (foto č. 12). Předtím, ještě na křižovatce, mineme vpravo zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Chomoutov, který nedávno oslavili 130 let od svého vzniku. 

Na této křižovatce přejdeme vlevo na ulici Hrachoviska, kde je po 30 metrech již zmíněná kaplička. Pokud máme s sebou děti, můžeme projít tuto ulici a po asi 100 metrech narazíme na dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou, prolézačkou a lavičkou.

Po návratu na křižovatku pokračujeme ke dvěma možnostem občerstvení, obě jsou po pravé straně. První je restaurace U Zastávky s letní zahrádkou ve dvoře (otevřeno denně od 10:30 do 20:00) s nabídkou několika teplých jídel. Druhá možnost je o 100 metrů dál - restaurace V Podkroví s přední venkovní terasou (otevřeno mimo pondělí od 11.00) s větším výběrem jídel. Zde můžeme vycházku smysluplně ukončit a počkat si na odjezd autobusu MHD č. 20 směrem zpět do Olomouce.