Popis jednotlivých zastavení

04.11.2014 11:09

1. zastavení: Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel se nachází na ulici Dolní novosadská, naproti současné faře (Dolní novosadská 16). Stavba kostela započala v roce 1768 v pozdně barokním slohu. Ještě před zastřešením v roce 1773 byl kostel 4. listopadu 1770 na výslovné přání novosadských farníků vysvěcen svatomořickým kaplanem Filipem Fribekem ke cti sv. apoštolům Filipovi a Jakubovi. Součástí areálu kostela je také hřbitov, který sem byl ovšem přesunut v roce 1873. Původní situování hřbitova bylo totiž v bezprostřední blízkosti kostela. Na "novém" hřbitově bylo v letech 1984 - 1995 pohřbívání příslušnými úřady zakázáno. Jsou zde pohřbeni i významní obyvatelé, kteří se zapsali do dějin Nových Sadů. (zdroj: Horák, J.: Kostel sv. Filipa a Jakuba v Olomouci Nových Sadech a kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci – Povelu, Olomouc 2014.). Kostel je přístupný při mších v pondělí a středu od 17:15, v pátek od 16:15 a v neděli od 9:35 hodin. Mše trvají minimálně 0,5 hodiny. Kovová branka u chodníku je stále otevřena, tudíž na hřbitov se dá jít kdykoliv. Hlavní vstupní dveře od kostela jsou otevřeny od rána do večera, takže je možné se přes mříž částečně podívat do útrob kostela.


2. zastavení: Čistírna odpadních vod

Toto zařízení se nachází hned u konečné zastávky autobusové linky č. 14. Provozovatelem je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a tato čistírna je veřejnosti přístupná při významných dnech, jako je tradičně např. Světový den vody (22. března) nebo při Dnech evropského dědictví na začátku září. Samozřejmě lze prohlídku domluvit i jindy, ale pouze ve všední den během pracovní doby. Exkurze trvají přibližně 1 – 1,5 hodiny a vždy je nutné se předem domluvit
v sídle podniku.

 

3. zastavení: Letní posezení U Vodníka

Zde se lze v měsících květen - září v době od 12 do 22 hodin drobně občerstvit. K dispozici jsou zde nealkoholické a alkoholické nápoje včetně drobného občerstvení. V roce 2014 se v oploceném areálu, který je součástí zařízení, nacházelo drobné zvířectvo (kozy a vietnamská prasata).

 

4. zastavení: Rybník Cajnerák

Jde o poměrně malou vodní plochu, která je rybářským revírem o rozloze 0,6 ha. Kvalita vody není příliš dobrá, ke koupání spíše nevhodná. Nicméně rybník má své kouzlo se vším, co k vodě patří. V zimě při zamrznutí se zde dá samozřejmě bruslit. Dle zjištěných informací z internetu by se v okolí rybníka měla nacházet keška, což jistě ocení příznivci geocachingu.

 

5. zastavení: Protipovodňová opatření na řece Moravě

Na toto poslední zastavení je možno se z předchozí zastávky dostat několika způsoby. Jedním z nich je pokračovat po asfaltové silnici, která křižuje železnici. Jiná alternativa, jak se ze zastavení č. 4 dostat k veřejně přístupnému mostu přes řeku Moravu, je po překonání kolejí pokračovat podél nich směrem zpět k železničnímu mostu a poté dále pokračovat po štěrkové cestě, až se dojde na asfaltovou příjezdovou komunikaci k postaveným budovám. 

Ta dále vede ke zmíněnému mostu, který byl dokončen v polovině roku 2008. Most se nachází u sídla státního podniku Povodí Moravy na ulici U Dětského domova. Na tomto zastavení lze vidět v roce 2013 dokončené protipovodňové opatření, přesněji etapa II. A., která stála 330 miliónů Kč (zdroj: pmo.cz). U mostu lidé hojně krmí kachny divoké.