Popis jednotlivých zastavení

22.08.2014 10:42

1. zastavení: Ven z autobusu

Vystoupili jsme na  zastávce  MHD č. 13, odtud povede asi 5,5 km dlouhá trasa. Nejprve je možné zajít ke kamennému kříži z roku 1908 (foto č. 1), který se ale bohužel nachází na frekventované silnici na Šternberk. Z tohoto důvodu trasa bude pokračovat opačným směrem.

2. zastavení: Týneček - Blodkovo náměstí

(Vilém Blodek, nar. 1834 v Praze, kde r. 1874 i zemřel, byl český hudební skladatel z období českého hudebního romantismu, flétnista, klavírista, sbormistr a hudební pedagog.)

Na náměstí se nachází kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1888 (foto č. 2, 3). Před kaplí je lípa Svobody vysazená r. 1946. Budeme-li pokračovat dál směrem k ulici Chaloupky, mineme školu a pomník obětem světových válek (foto č. 4).

3. zastavení: Fort č. II.

Vesnici opustíme v Nohejlově ulici, kde odbočíme na polní cestu a po ní dojdeme k chválkovickému fortu č. II z roku 1855 (foto č. 5), který je čerstvě v soukromých rukou.

4. zastavení: Parní čerpací vodárna

Projdeme kolem parkoviště pro in-line bruslaře a pokračujeme po naučné stezce "Černovírské slatiniště". Zde se nabízí romantické výhledy na panorama Olomouce i na siluetu nedalekého Kopečka (foto č. 6).

Projdeme přes trať a dostaneme se na území Černovírské slatiniště, kde se vpravo nachází historická vodárna (foto č. 7). Více než sedmdesát let zásobovala parní čerpací stanice v bývalé olomoucké vodárně v městské části Chválkovice město Olomouc pitnou vodou. Stavba vodárny začala 20. května 1889, dokončena byla 23. listopadu a do trvalého provozu předána v prosinci téhož roku. Parní stroj, který vyrobil pražský závod Rustonka, fungoval nepřetržitě až do května roku 1960. Nyní, při exkurzích a prohlídkách, jsou kola stroje poháněny místo páry stlačeným vzduchem. Každoročně  vodárna pořádá komentované prohlídky v rámci Dní evropského dědictví a Evropského dne vody.

Dodnes dochovaný objekt čerpací stanice se dvěma původními čerpacími soustrojími včetně areálu je unikátní technickou památkou. Jde o jedinou dochovanou parní vodárnu v České republice.

5. zastavení: Pramen Černovírské kyselky

Dojdeme k němu lesní pěšinkou vpravo za vodárnou. Průzkumný vrt byl od roku 1958 známý jako Černovírská kyselka. Voda z tohoto vrtu se vyznačuje vysokým obsahem CO2, železa  a manganu. Nejvýrazněji se ale projevuje výskyt sirovodíku, který dodává této vodě charakteristickou příchuť zkažených vajec. Chemické složení má na lidský organismus projímavý účinek, a proto byla velmi vyhledávána a pro tyto účely hojně užívána. (foto č. 8)

6. zastavení: Chválkovice - Selské náměstí

Po cestě zpět přejdeme rušnou komunikaci č. 46 a dáme se ulicí Na Rybníčku k zastávce MHD č. 13 Selské náměstí v místní části Chválkovice, odkud pojedeme zpět domů.

Zde si před odjezdem můžeme ještě prohlédnout místní chrám Svaté Barbory (foto č. 9), pomník se sochou Hanačky a reliéfem T. G. Masaryka (foto č. 10) nebo směrem k Domovu důchodců na ulici Švabinského sousoší u silnice a kapličku (foto č. 11, 12), případně pomník sedláka Vincence Švestky (foto č. 13) hned naproti zastávce.