Olomouc.cz: Archeologové našli na sídlišti Povel kus mamutího klu

04.09.2015 11:40

Zlomek mamutího klu našli archeologové při průzkumu na sídlišti Povel. I když Olomoucko svou polohou spadá do migrační trasy těchto velkých savců, jedná se o jeden z mála nálezů učiněných přímo při archeologickém výzkumu. Třetí sezónou pokračuje výstavba bytových domů na ulici Janského v olomoucké městské části Povel. Také v letošním roce zde archeologové Národního památkového ústavu prováděli průzkum.

"Průzkum především potvrdil pokračování osídlení z pozdní doby bronzové. V odkryté ploše bylo zjištěno celkem šest zahloubených zásobnicových jam o průměru kolem jednoho metru, zahloubených až jeden metr do podloží, a pět mělkých jam kruhového půdorysu hluboké do půl metru s průměrem většinou jeden a půl metru. Jedna byla téměř vyplněna mazanicí – tedy vypálenou omítkou stěn, svědčící o přítomnosti nadzemní stavby. Tu potvrzuje i přítomnost několika linií kůlových a sloupových jam. Z nálezů byla nejvíce zastoupena keramika – úlomky hrnců, šálků či amfor a hliněné přesleny," popsala archeoložka  Hana Dehnerová. Dalším poměrně významným objevem bylo podle ní zachycení sídlištního objektu náležícího kultuře s vypíchanou keramikou z mladší doby kamenné, tedy z let cca 5000 až 4700 př. n. l. 

"V předchozích sezonách archeologických výzkumů byla keramika této kultury zastoupena pouze jako příměs ve výplni mladších jam. Jedná se teprve o čtvrtou lokalitu této kultury v rámci Velké Olomouce," dodala Dehnerová.

roc, zdroj: Olomouc.cz