Obecné informace

04.06.2014 20:44
Název trasy

OKOLO ŘEKY MORAVY

Čtvrť města

Nové Sady – Nový Svět.

Konečná stanice

MHD - bus č. 14, do zastávky tramvaje č. 3, 5 Trnkova.

Charakteristika trasy

Na trase lze vidět kostel sv. Filipa a Jakuba s hřbitovem, olomouckou čistírnu odpadních vod, dále je přes řeku Moravu možno navštívit "letní posezení U Vodníka". Odtud směrem proti proudu vodoteče se lze dostat k železničnímu mostu. Tento úsek trasy již prochází podél břehového porostu po polní cestě na levém břehu Moravy. Tato polní cesta má místy charakter pěšiny. 

Poblíž železničního mostu se nachází stojatá vodní plocha jménem Cajnerák, která je zároveň rybářským revírem. Poslední zastavení na trase je u veřejně přístupného mostu přes řeku Moravu, kde je také k vidění protipovodňová ochrana v této části Olomouce.

Trasa je dlouhá asi 3,5 km, její absolvování zabere něco přes hodinu. Pokud si neuděláte přestávku.

Charakter     podloží

Povrch trasy je tvořen kombinací zpevněných materiálů (asfalt, dlažba, betonové panely) se štěrkovým zpevněním a také nezpevněným zemním povrchem.

Je trasa bez bariér?

Úsek od kostela k občerstvení je víceméně bez bariér – z hlediska pohybu kočárků a vozíků jsou nejproblematičtější místa jednotlivých vjezdů k obytným domům, kdy dlažba chodníku je přerušena nestejnorodým zpevněním v různé kvalitě provedení, což může negativně ovlivňovat plynulost jízdy. Vážnějším kritickým bodem je konec dlážděného chodníku u křižovatky ulice Dolní Novosadská
a státní silnice č. II/570. Od tohoto místa směrem k řece Moravě je chodník v horším technickém stavu, ale hlavně nepokračuje přes mostní konstrukci. Je zde nutné překonat most po celkem rušné silnici. Celkově jde o zhruba 170 m. Od zastavení č. 3 po poslední zastavení č. 4 je trasa vedena po poměrně neudržované polní cestě, která je místy zúžená až na charakter pěšiny. Ze zastavení č. 4 na poslední, páté zastavení se lze kromě asfaltové silnice dostat po polní cestě zpevněné makadamem. Okolí posledního zastavení je víceméně bezbariérové.

Vybavení po cestě

Občerstvení - 3. zastavení: letní posezení U Vodníka. Možnost rozdělání ohně u železničního mostu přes řeku Moravu.

Jinak bez jakékoliv návštěvnické infrastruktury.

Vhodná roční období k návštěvě

Trasa je schůdná za každého počasí. Ovšem je nutné zohlednit fakt, že část trasy prochází po nezpevněných polních cestách, s čímž souvisí horší schůdnost např. po vytrvalejším dešti nebo v předjaří. Jelikož část trasy prochází podél řeky Moravy, je zcela logické, že při jejím rozvodnění je tato část nepřístupná. Jinak má trasa své kouzlo v každé roční době.