Obecné informace

04.06.2014 20:41
Název trasy

PĚŠKY DO AMERIKY

Část města

Holice

Konečná stanice

MHD č. 13, 22 na ulici Šlechtitelů.

Charakteristika trasy

Na začátku trasy u konečné zastávky MHD č. 22 - Šlechtitelů se nacházejí dva výrazné objekty. Je to Penzion „U Sempry“ a naproti je rozsáhlý Vědeckotechnický park Univerzity Palackého. Od konečné zastávky vede trasa ve směru navazujícím na ulici Šlechtitelů. Po obou stranách trasy je část označovaná jako Holický les. Vpravo je to úzký pás stromů oddělující silnici od pole, vlevo jsou v ohraničených prostorách vysázeny stromky nově budovaného Holického lesa. 

Zbývající volný travnatý prostor se využívá např. pro podzimní vypouštění draků, můžeme zahlédnout i starty balonového létání. Projdeme-li asi 1 km od konečné zastávky Šlechtitelů narazíme na křižovatku se silnicí č. 570. Přejdeme ji a pokračujeme na druhé straně po vedlejší silnici, asi po 100 m vpravo mezi stromy zahlédneme dvě malá jezírka. K vodě je obtížnější přístup, slouží především rybářům. Projdeme kolem jezírek dále a asi po 300 m odbočíme vlevo na polní cestu. Tato nás přivede do cíle naší trasy, k objektu nazývanému „Amerika“.

 Ulice Šlechtitelů je poměrně dosti frekventovaná, avšak po přejití křižovatky směrem k jezírkům je již frekvence dopravy mnohem slabší. Polní cesta vedoucí k areálu „Amerika“ je využívána minimálně, většinou pěšími nebo cyklisty.

Celková vzdálenost od konečné zastávky autobusu MHD - Šlechtitelů do cíle trasy v objektu „Amerika“ je asi 3 km.

Charakter  podloží

Asfalt – ulice Šlechtitelů, polní cesta – vede k objektu „Amerika“.

Je trasa bez bariér?

Trasa vedoucí k jezírkům je bez bariér, není tam však ani zpevněný nebo oddělený pruh pro pěší, kočárky, vozíčky. Polní cesta je zpevněná, vhodná pro pěší i kočárky.

Vybavení po cestě

1) Na konečné zastávce autobusu MHD č. 22 (výchozí místo) se nachází Penzion „U Sempry“ s možností občerstvení v restauraci. Otevřeno Po – So:  11.00 – 22.00 hod., Penzion pracuje NON-STOP (www.lukoil-oil.cz).

2) Na konci trasy v areálu „Amerika“ je restaurace s možností občerstvení. Posezení je možné venku i uvnitř při nepříznivém počasí. Otevřeno je v letním období od 14 hod. v podzimním období pouze o víkendech a svátcích rovněž od 14 hod. Zavírací doba dle potřeby.

Vhodná roční období k návštěvě

Trasa je schůdná celoročně za každého počasí.