Obecné informace

04.06.2014 20:37
Název trasy

KOLEM BYSTŘIČKY NEJEN NA KOLE

Čtvrť města

Bělidla, Bystrovany.

Konečná stanice

MHD č. 10, Panelárna

Charakteristika trasy

Trasa vede podél řeky Bystřice, prochází listnatým porostem, ve druhé polovině se otvírá výhled na hory. Trasa končí v obci Bystrovany.

Potřebujeme přibližně 30 - 40 minut volným krokem.

Charakter           podloží

Trasa je vedena jako cyklostezka a zároveň turistická trasa (značená žlutou turistickou značkou od hlavního nádraží ČD směrem do hor). Povrch je po celé trase pevný, asfaltový. Pokud v první části volíte pěšinu přímo podél řeky, (a nechcete jít podél silnice po asfaltovém chodníku), má hlinité podloží, může být blátivá.

Je trasa bez bariér?

Trasa je bez bariér, hojně využívaná cyklisty.

Vybavení po cestě

Po trase je možno spočinout u některého ze splavů Bystřičky, na lavičce u památníků letců, v hospůdce U Sklenářů či na návsi Bystrovanech.

Vhodná roční období k návštěvě

Trasa je schůdná za každého počasí (vyjma variantu s pěšinou podél Bystřičky).