Město opraví památky místního významu

08.03.2016 08:08

Statutární město Olomouc se chystá pokračovat v obnově památek, které se nacházejí ve čtvrtích mimo historické centrum města.

„Drobná architektura do naší kulturní krajiny patří, je to důležité dědictví po našich předcích,“ říká investiční náměstek primátora Filip Žáček. „V rozpočtu pro rok 2016 máme na obnovu památek místního významu vyčleněno celkem 700 tisíc korun,“ dodává.Opravy se tak v letošním roce dočká například kaple v městské části Nedvězí. Zhruba čtvrt milionu korun si vyžádá oprava střechy, krovů a vstupních dveří této nemovité kulturní památky. Za 120 tisíc korun město opraví také omítku a krytinu střechy božích muk v Droždíně, která se nachází na cestě pod Svatým Kopečkem. „Po sto tisících je v rozpočtu města alokováno na restaurování dvou kamenných křížů, a to v Černovíře při cestě do Chomoutova a ve Slavoníně v Zolově ulici,“ vypočítává náměstek primátora Filip Žáček. Další kříž město nechá restaurovat v Droždíně poblíž silnice na Bukovany, a to za 80 tisíc korun. Celkem 50 tisíc korun si vyžádá také oprava části střešní krytiny kaple na Lazcích.

Rada města Olomouce vychází při návrhu drobných památek určených k obnově jak z podnětů komisí městských částí, tak i názoru odborníků na danou problematiku.

Zdroj: Olomouc.eu

Foto: Kaple v Nedvězí