Hrobka olomouckých Přemyslovců a klášter z úsvitu moravských dějin

12.08.2015 18:26

Od 11. století stojí na mírném návrší nad řekou Moravou jedna z nejpamátnějších a nejvýznamnějších moravských církevních staveb. Zajímavé je, že leží na levém břehu Moravy, zatímco celá historická Olomouc včetně hradního návrší a všech významných chrámů a dalších klášterů vznikla na opačném, tedy pravém břehu. Klášter Hradisko byl od samého počátku, tedy od roku 1078, něčím výjimečný. 

Zmínili jsme hradní areál, známý dnes jako Václavské či Dómské návrší. Není od věci si připomenout, že arerál Hradiska a areál někdejšího přemyslovského hradu pojí několikeré pouto a analogie. Je patrné, že na místě, kde koncem roku 1077 začali benediktinští mniši budovat klášter, stály nějaké významnější stavby už předtím. Podle jedné z olomouckých legend dokonce přivedl kníže Břetislav po únosu ze svinibrodského kláštera roku 1030 svou Jitku právě sem, kde nechal zbudovat hradiště. Podle historiků si "český Achilles" Břetislav manželku Jitku přivedl spíše na opačný břeh Moravy, buď do míst dnešního Biskupského náměstí a Tereziánské zbrojnice, kde bylo hradiště ještě z dob Velké Moravy, nebo na místo dnešního Arcidiecézního muzea, tedy na Olomoucký hrad, pověst ale odráží povědomí o tom, že i zde, na kopečku na levém břehu řeky, nějaké opevněné sídlo stávalo. 

V okolí klášterního komplexu je navíc dodnes možné rozeznat části valového opevnění, význam místa podtrhují i archeologické nálezy. Důležitost lokality umocňuje teorie olomouckého archeologa Josefa Bláhy, že v těchto místech býval díky skalnatému podloží od pravěku brod přes Moravu. Pokud tudy projížděly například kupecké karavany, je existence opevněného hradiště velmi pravděpodobná a logická. Hradisko by si rozhodně zasloužilo velmi důkladný archeologický průzkum. Kdyby se dějiny Olomouce vyvíjely trošku jiným směrem a hlavně kdyby Hradisko nebylo vystaveno tolika náporům a zvratům, mohla kolem něj vzniknout možná už ve středověku další regulérní a stabilní městská část. 

Celý článek na Olomoucky.rej.cz

Foto: mapio.cz