Historie městské části

22.08.2014 10:39

1263 - obec patřila velehradskému klášteru

1287 - Týneček prodán Klášternímu Hradisku

1314 - Premonstráti z Klášterního Hradiska pronajali Týneček olomouckému purkrabímu

1481 - král Matyáš Týneček Klášternímu Hradisku zabavil a předal jemu věrnému městu Olomouci

1501 - král Vladislav II. vrátil opět Týneček Klášternímu Hradisku

1587 až 1665 - Týneček postupně odkoupen olomouckými jezuity a zřízen výnosný hospodářský dvůr

1773 - zrušen jezuitský řád a roku 1781 dvůr rozdělen mezi současné i nové osadníky

1824 - zbývající část Týnečka získal hrabě Saint Genois

1850 - vznikla samostatná politická obec Týneček

1868 - založeno ochotnické divadlo

1880 - vybudována na návsi (nyní Blodkovo náměstí) kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

1974 - sloučení s městem Olomoucí