Další zajímavé místo v Holici - Park ve vědeckotechnickém areálu Univerzity

20.01.2015 14:20

Vedle vědeckých center v Holici vyrostl park pro výuku i odpočinek


Holický park.
Foto: Martina Šaradínová
pondělí 19. ledna 2015, 16:59 - Text: Martina Šaradínová

V oázu klidu i v místo určené pro poznání a výuku se proměnil střed areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici. Útočiště v něm najde také řada živočichů, součástí parku je mimo jiné motýlí louka, hmyzí hotel či broukoviště. Srdcem parku, jenž se poprvé v plné kráse představí na jaře, je přírodní jezírko.

„Park nabídne plochy k odpočinku studentům i zaměstnancům, je vhodný pro výuku, přednášku nebo vědeckou diskuzi. Je připraven pro pořádání drobných exteriérových výstav, sochařských expozic, kulturních nebo společenských akcí,“ uvedl projektant Petr Mičola z ateliéru Bonmot.

Vznik parku uvítalo i vedení katedry botaniky, která v areálu na ulici Šlechtitelů rovněž sídlí. „Určitě s ním počítáme pro výuku,“ potvrdil vedoucí katedry Vladan Ondřej.

Plocha v minulosti sloužila především pro pěstování zeleniny v pokusných šlechtitelských programech výzkumného ústavu zelinářského. Postupně z ní zmizely skleníky a technické objekty, poslední z nich stavebníci odstranili v roce 2013. V současné době park obklopují budovy Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Nachází se v něm 66 stromů, 1844 keřů a v živých plotech 227 habrů.

Park představuje zeleň tří kontinentů

V jednotlivých částech si návštěvníci mohou prohlédnout rostliny, které jsou připomínkou introdukce dřevin z významných kontinentů – Asie a Severní Ameriky. Nacházejí se tu i rostliny evropské. „Jednou z myšlenek bylo vybudovat park tří kontinentů.  Spojovacími prvky jednotlivých součástí jsou habrové živé ploty, “ vysvětlila Lenka Kubáčová z přírodovědecké fakulty.  Zatím park lemuje zhruba 550 metrů oplocenky, která chrání mladé rostliny před nájezdy zajíců. Až zeleň povyroste a zesílí, bude možné provizorní oplocení odstranit.

Zvířata jsou vítána

Vzhledem k tomu, že se areál nachází na okraji města, do parku patrně zavítá kromě zajíců i řada dalších živočichů. Příchozí tak možná potkají divoké kachny, budou moci pozorovat mloky, užovky či volavku, která se v minulosti objevovala v okolí. Pro některé živé tvory vznikly i speciální stavby – ježkovníky, které slouží jako zimní úkryt i k vyvedení mladých, hmyzí hotel nebo broukoviště. V něm by se mělo zalíbit organismům, které jsou vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo. Nezbytnou součástí podobných areálů je vodní plocha. V Holici vznikl přírodní biotop, v němž se voda čistí lagunou s vodními a bahenními rostlinami.

Stavebníci a zahradníci práce dokončili v závěru loňského roku, náklady přesáhly pět milionů korun, z toho dva miliony činila evropská dotace.

Převzato z Žurnál UPOL